Categories

ESTUDI ENERGÈTIC GRATUÏT

ESTUDI LUMÍNIC D'ESTALVI: realitzem gratuïtament l'estudi de costos i retorn d'inversió per a passar de la il·luminació convencional a la nostra il·luminació LED. Calculem el consum actual de les seves lluminàries, vam indicar les lluminàries a substituir i l'estalvi anual.

Els nostres LEDS s'autofinancen sols, amb l'estalvi energètic.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER A UN ESTUDI ENERGÈTIC GRATUÏT 

ELS NOSTRES LEDS són de màxima qualitat i estan fabricats amb els més alts estàndards de qualitat europea i amb certificats de garantia dels nostres fabricants.

Els nostres sistemes d'il·luminació LED permeten un estalvi energètic de fins al 85% de consum elèctric a la seva factura comparant-les amb els sistemes d'il·luminació convencionals, de manera que es converteix en el sistema més ecològic i sostenible.

Els nostres LEDS d'alt rendiment aconsegueixen una millor qualitat de llum que comporta una reproducció dels colors més fidedigna, un millor confort visual i una major durabilitat.

ELS NOSTRES LEDS NO emeten radiació UV (ultraviolada) ni IR (infraroja), ambdues nocives en l'exposició a persones, ni tungstè ni mercuri dos productes molt tòxics, els Leds són reciclables i compleixen la normativa europea RoHS de substàncies contaminants.

Fins a 50.000 hores de vida útil i sense manteniment:
Els sistemes d'il·luminació LED no necessiten manteniment, ja que no incorporen elements que se sotmeten a altes temperatures que redueixin el seu cicle de vida.


Compari 0